Eenvoudige Puzzeltjes Moeilijkere Puzzels Stokjes, Munten & Meer... Grappige Raadsels & Puzzelgrappen Rekenprobleempjes Moeilijkere Rekenproblemen Logische Puzzels Hersenkrakers Complexe Problemen Hersentests & Experimenten Quizzen
Een korte inleiding Cookiebeleid Links

Antwoord op: Ladder Laantje

Definieer de volgende variabelen (zie de onderstaande figuur):

Oplossing

Vanwege de gelijkvormigheid van driehoeken geldt dat

x / w = h / b

en

y / w = h / a

dus

b = (w × h) / x

en

a = (w × h) / y.

Gecombineerd met

a + b = w

geeft dit

(w × h) / y+(w × h) / x = w

waaruit volgt dat

h × x + h × y = x × y

op basis waarvan we concluderen dat

y = (h × x) / (x - h).

Vanwege de stelling van Pythagoras geldt dat

w = sqrt(32 - y2) = sqrt(9 - y2)

en

w = sqrt(22 - x2) = sqrt(4 - x2).

Het combineren van deze twee vergelijkingen geeft

9 - y2 = 4 - x2

dus

y2 - x2 = 5.

Gecombineerd met

y = (h × x) / (x - h)

en h = 1 levert dit het volgende op:

(x / (x - 1))2 - x2 = 5.

Het oplossen van deze vergelijking geeft het volgende resultaat:

x = 1/2 + (sqrt(c) + sqrt((24 × sqrt(2) / sqrt(c)) - c -14)) / (2 × sqrt(2))

waarbij

c = 2 × (d + (25 / d) - 7) / 3

en

d = (395 + 60 × sqrt(39))1/3.

En omdat w = sqrt(4 - x2), vinden we dat de breedte van het steegje 1,231185724... meter is.

Het is interessant om op te merken dat er combinaties bestaan waarbij niet alleen de ladderlengtes en de hoogte waarop de ladders elkaar kruisen gehele getallen zijn, maar ook de breedte van het steegje een geheel getal is. De combinatie met de kleinste waarden waarvoor dat het geval is, is de volgende:


Terug naar de puzzel
Deze website maakt gebruik van cookies. U geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, bekijk dan ons cookiebeleid.