Eenvoudige Puzzeltjes Moeilijkere Puzzels Stokjes, Munten & Meer... Grappige Raadsels & Puzzelgrappen Rekenprobleempjes Moeilijkere Rekenproblemen Logische Puzzels Hersenkrakers Complexe Problemen Hersentests & Experimenten Quizzen
Een korte inleiding Cookiebeleid Links

Hersenkrakers

De puzzels zijn gemarkeerd met sterren (★) die de moeilijkheidsgraad van de betreffende puzzel aangeven.

Terug naar de hoofdpagina

Schateiland ★★[Nieuw!]

Puzzel

Robert heeft een stuk perkament gevonden dat beschrijft waar de grote schat van piraat Roodbaard begraven ligt. De tekst op het perkament luidt:

Ga naar de houten galg op het eiland Vlieland. Vanaf de galg kan men de enige twee bomen op het eiland zien, een eik en een beuk. Loop vanaf de galg naar de eik en tel het aantal stappen. Draai bij de eik 90 graden met de klok mee en loop nogmaals hetzelfde aantal stappen. Markeer de plek. Ga terug naar de galg en loop dan vanaf de galg naar de beuk en tel weer het aantal stappen. Draai bij de beuk 90 graden tegen de klok in en loop nogmaals hetzelfde aantal stappen. Markeer de plek. De schat bevindt zich in het midden tussen de twee gemarkeerde plekken.

Robert gaat naar het eiland Vlieland. Daar aangekomen, vindt hij al snel de twee bomen, maar de galg is blijkbaar verdwenen, want deze is nergens te zien.

De vraag: Hoe kan Robert nu de schat vinden, zonder het hele eiland om te moeten ploegen?

Het antwoord: Klik hier!

Kaarten met Kruisjes ★★

Puzzel

Je hebt een stapel met 23 kaarten. Op elke kaart staat aan de ene kant een kruisje, en aan de andere kant een rondje. Je weet dat er in de stapel 14 kaarten met een kruisje naar boven liggen, en dus 9 met een rondje naar boven liggen, maar je weet niet in welke volgorde de kaarten liggen. Bovendien bevind je je in een volledig donkere kamer, zodat je niets kunt zien.

De vraag: Hoe kun je, terwijl je niets kunt zien, de stapel kaarten in twee kleinere stapeltjes verdelen, zodanig dat in beide stapeltjes evenveel kaarten met een kruisje naar boven liggen?

Een hint: Klik hier!

Het antwoord: Klik hier!

Dappere Dieren ★★

Puzzel

Gemene stropers hebben in het Grote Dierenbos vier dieren gevangen en hen in vier aparte kooien gestopt. De vier dieren zijn:

 • de leeuw, die altijd de waarheid spreekt;
 • de jakhals, die altijd liegt;
 • de papegaai die het laatst gegeven antwoord herhaalt (als hij de eerste is, zegt hij willekeurig "ja" of "nee");
 • de giraffe, die zo sloom is dat hij eerlijk antwoord geeft op de vórige vraag (als hij de eerste is, zegt ook hij willekeurig "ja" of "nee").

De andere dieren willen hen bevrijden en hebben de kleine, slimme egel op pad gestuurd om poolshoogte te nemen. Midden in de nacht sluipt de egel het kamp van de stropers binnen en probeert uit te vissen welk dier in welke kooi zit. Omdat het donker is, kan hij niet zien welk dier in welke kooi zit. Een voor een vraagt hij hen: "Ben jij de jakhals?" Na de vier antwoorden gehoord te hebben, weet de egel alleen in welke kooi de giraffe zit. Vervolgens vraagt de egel hen in dezelfde volgorde: "Ben jij de giraffe?" Na de vier antwoorden gehoord te hebben, weet de egel ook in welke kooi de jakhals zit. Omdat de egel dan nog steeds niet van elk dier weet in welke kooi hij zit, vraagt hij aan het eerste dier: "Ben jij de papegaai?" Het antwoord is "ja", en nu weet de egel precies welk dier in welke kooi zit. De egel keert terug naar de andere dieren en samen bevrijden ze de gevangen dieren.

De vraag: Welk dier zat in welke kooi?

Het antwoord: Klik hier!

Eureka! ★★

Het verhaal gaat dat Archimedes, de Griekse wiskundige, gevraagd werd om uit te vinden of de nieuwe gouden kroon van de koning van puur goud gemaakt was. De kroon zelf moest echter wel intact blijven. Terwijl hij in een openbaar bad zat en erover nadacht, merkte Archimedes de verplaatsing van het water op die veroorzaakt werd doordat hij zijn lichaam dieper in het water liet zakken. Hij realiseerde zich dat hij de oplossing had gevonden: als de kroon van puur goud gemaakt was, zou deze hetzelfde volume aan water moeten verplaatsen als een staaf puur goud met gelijk gewicht. Opgewonden sprong hij uit het bad en rende naar huis, ondertussen "Eureka!" ("ik heb het gevonden!") roepend. Hij vergat alleen dat hij nog naakt was...

We weten niet of het verhaal waar is. We weten wel dat Archimedes de eerste wet van hydrostatica heeft ontdekt: als een voorwerp is ondergedompeld in een vloeistof, ondergaat het een opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de door het ondergedompelde deel van het voorwerp verplaatste hoeveelheid vloeistof.

Kun je de volgende vragen beantwoorden en je eigen "Eureka!" moment beleven, door gebruik te maken van deze beroemde wet?

In een aquarium gevuld met water drijft een ijsblok. We markeren het huidige waterniveau.

Puzzel

De vraag: Als het ijs volledig gesmolten is, zal het waterniveau dan hoger, lager of nog gelijk zijn?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: In een aquarium gevuld met water drijft een ijsblok, met daarin vastgevroren een goudstaaf. We markeren het huidige waterniveau. Wanneer het ijs volledig is gesmolten en de goudstaaf naar de bodem is gezakt, zal het waterniveau dan hoger, lager of nog gelijk zijn?

Puzzel

Een hint: Klik hier!

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: In een aquarium gevuld met water drijft een blok hout. Bovenop het blok hout is een steen gelijmd. We markeren het huidige waterniveau. Als het blok hout omgedraaid wordt (zodat de steen eronder hangt), zal dan het waterniveau stijgen, dalen, of gelijk blijven?

Puzzel

En nog een antwoord: Klik hier!

De vierde vraag: We hebben een weegschaal (balans), met een blok lood op de linker schaal, en een blok hout op de rechter schaal. Beide blokken hebben hetzelfde gewicht, dus de weegschaal is in balans. We nemen de weegschaal met de blokken en dompelen alles onder in een aquarium gevuld met water. Zal de weegschaal in balans blijven, of zal hij naar links of rechts uitslaan?

Puzzel

Het vierde antwoord: Klik hier!

De vijfde vraag: In een aquarium gevuld met water drijft een blok hout. Bovenop het blok hout ligt een goudstaaf. We markeren het huidige waterniveau. Als de goudstaaf in het water valt en naar de bodem zinkt, zal het waterniveau dan stijgen, dalen of gelijk blijven?

Puzzel

Het vijfde antwoord: Klik hier!

De zesde vraag: In een aquarium gevuld met water drijft een spons. Terwijl de spons langzaam water absorbeert (maar blijft drijven), zal het waterniveau dan stijgen, dalen of gelijk blijven?

Het zesde antwoord: Klik hier!

Koele Kikkers ★★

Hier zie je een vijver met zes vrolijke kikkers. Je moet de bruine en groene kikkers van plaats laten verwisselen, en daarbij de volgende spelregels gebruiken:

 • een kikker kan alleen naar een lege waterlelie springen;
 • een kikker kan over ten hoogste één andere kikker, met een andere kleur, heen springen;
 • een kikker kan alleen voorwaarts springen (dus de groene kikkers springen naar rechts en de bruine kikkers springen naar links).

PuzzelPuzzelPuzzelPuzzelPuzzelPuzzelPuzzelPuzzel

De vraag: Hoe moet dit gedaan worden?

Een hint: Klik op een kikker om hem te laten springen.

Het antwoord: Klik hier!

Bevrijdende Brug ★★

Puzzel

Vier mannen willen over een brug en ze bevinden zich allemaal aan dezelfde kant. Het is nacht en ze hebben slechts één zaklamp bij zich. Tevens kunnen er maximaal twee mannen tegelijk over de brug, en elk groepje (van één of twee personen) dat de brug over gaat, moet de zaklamp bij zich hebben.

De zaklamp zal heen en weer moeten worden gebracht, want hij kan niet worden gegooid, enz. Elke man heeft een verschillende snelheid. Een koppel zal dus samen net zo lang nodig hebben als de langzaamste van hen twee. Man 1 heeft 1 minuut nodig om de brug te passeren, man 2 heeft 2 minuten nodig, man 3 heeft 5 minuten nodig, en man 4 heeft 10 minuten nodig. Bijvoorbeeld, als man 1 en man 3 samen de brug oversteken, zullen ze daar 5 minuten voor nodig hebben.

De vraag: Hoe kunnen de mannen de brug passeren in 17 minuten?

Het antwoord: Klik hier!

Alfabetblokken ★★

Puzzel

Molly heeft vier alfabetblokken. Elke zijde van deze blokken is bedrukt met een andere letter; in totaal zijn er dus 24 letters. Molly heeft ontdekt dat ze met deze blokken de volgende (Engelse) woorden kan spellen:

BOXY, BUCK, CHAW, DIGS, EXAM, FLIT,
GIRL, JUMP, OGRE, OKAY, PAWN, ZEST

De vraag: Welke letters zitten op welk blok?

Het antwoord: Klik hier!

Tafel voor Twee ★★★

Puzzel

Je zit met een tegenstander aan een lege, ronde tafel. Om beurten moeten jullie een euro op de tafel leggen, zodanig dat deze geen van de munten raakt die al op de tafel liggen. De eerste speler die geen euro meer op de tafel kan leggen, heeft verloren. Door te tossen met een munt is besloten dat jij mag beginnen.

De vraag: Welke strategie ga je volgen, om gegarandeerd te winnen?

Het antwoord: Klik hier!

Wetende Wiskundigen ★★★

Puzzel

Twee gehele getallen, m en n, zijn gekozen. Beide zijn groter dan 1 en de som van beide is minder dan 100. Het product, m × n, wordt aan wiskundige X gegeven. De som, m + n, wordt aan wiskundige Y gegeven. Vervolgens voeren beide wiskundigen het volgende gesprek:

X: "Ik heb geen idee wat jouw som is, Y."
Y: "Je vertelt me niks nieuws. Ik wist al dat je dat niet wist."
X: "Aha! Maar dan weet ik wat jouw som moet zijn, Y!"
Y: "En nu weet ik ook wat jouw product is, X!"

De vraag: Wat zijn m en n?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Er is een professor die met drie van haar even intelligente studenten (Amy, Brad, en Charles) een puzzelspel speelt. De professor plakt een papier op het voorhoofd van elke student, met op elk papier een positief geheel getal. Elke student kan dus de getallen op de voorhoofden van de andere twee studenten zien, maar niet het getal op zijn of haar eigen voorhoofd. De professor vertelt de studenten dat één van de drie getallen gelijk is aan de som van de andere twee getallen.

Vervolgens vraagt de professor: "Weet je welk getal je op je voorhoofd hebt?"
Amy: "Nee, ik weet het niet."
Brad: "Nee, ik weet het niet."
Charles: "Nee, ik weet het niet."

Dan herhaalt de professor haar vraag: "Weet je welk getal je op je voorhoofd hebt?"
Amy: "Nee, ik weet het niet."
Brad: "Nee, ik weet het niet."
Charles: "Ja, mijn getal is 144."

Wat zijn de drie getallen?

Nog een antwoord: Klik hier!

Drie Deuren... ★★★

Puzzel

Je doet mee aan een quiz en de quizmaster laat je drie gesloten deuren zien. Hij vertelt dat er achter precies één van deze deuren een prijs verborgen zit, en dat er achter de andere deuren niets zit. Je kiest een van de deuren uit, maar voordat je hem open maakt wijst de quizmaster bewust één van de resterende twee deuren aan, en vertelt dat er niets achter de betreffende deur zit (en hij laat dit ook zien). Vervolgens biedt de quizmaster je de mogelijkheid aan om je keuze van deur te veranderen naar de andere overgebleven dichte deur.

De vraag: Kun je het beste bij je oorspronkelijke keuze blijven, of kun je beter van deur verwisselen?

Het antwoord: Klik hier!

Henk & Helma ★★★

Puzzel

Helma is net zo oud als Henk zal zijn wanneer Helma twee keer zo oud is als Henk was toen Helma half zo oud was als de som van hun huidige leeftijden.

Henk is net zo oud als Helma was toen Henk half zo oud was als hij over 10 jaar zal zijn.

De vraag: Hoe oud zijn Henk en Helma?

Het antwoord: Klik hier!

Vierkant uit Vijf ★★★

De vijf stukken die hieronder staan afgebeeld kunnen samen één vierkant vormen.

Vijf stukken

De vraag: Hoe moeten de stukken dan tegen elkaar aan worden gelegd?

Een hint: Druk het plaatje af, en knip de stukken uit, want het is moeilijker dan het lijkt!...

Het antwoord: Klik hier!

Munten Wegen ★★★

Puzzel

We hebben 12 munten en een balans. 11 munten hebben hetzelfde gewicht, maar één van de munten heeft een ander gewicht (zwaarder óf lichter, maar we weten niet of die zwaarder dan wel lichter is!). Je mag drie wegingen doen om te achterhalen welke munt een afwijkend gewicht heeft en daarbij bovendien te bepalen of de afwijkende munt zwaarder of lichter is.

De vraag: Hoe moet je de drie wegingen doen om de afwijkende munt te vinden en daarbij bovendien te bepalen of de afwijkende munt zwaarder of lichter is?

Het antwoord: Klik hier!

Munten Stapelen ★★★

Puzzel

Je hebt een onbeperkt aantal munten met een diameter d en maakt er een stapel van. Het doel is de bovenste munt zover mogelijk uit te laten steken.

De vraag: Wat is de maximale uitwijking (de afstand tussen het centrum van de bovenste en het centrum van de onderste munt)?

Het antwoord: Klik hier!

3 Hoofden & 5 Hoeden ★★★

Puzzel

In een klein afgelegen dorp zitten drie onschuldige mannen in de gevangenis. Op zekere dag neemt de gemene bewaarder hen mee naar buiten, en plaatst hen in een rij op drie stoelen, zodanig dat man C zowel man A als man B kan zien, man B alleen man A kan zien, en man A geen van de overige twee mannen kan zien. De bewaarder toont hen vijf hoeden, waarvan er twee zwart zijn, en drie wit. Vervolgens blinddoekt hij de mannen, plaatst op ieders hoofd een van de hoeden, en verwijdert de blinddoeken weer. De bewaarder vertelt de drie gevangenen dat, als een van hen in staat is om de kleur van zijn eigen hoed binnen een minuut te achterhalen, zij alle drie zullen worden vrijgelaten. Zo niet, dan worden ze alle drie terechtgesteld. Geen van de drie gevangen kan zijn eigen hoed zien, zij mogen niet met elkaar praten, en zij zijn alle drie zeer intelligent. Na 59 seconden roept man A de (juiste) kleur van zijn hoed!

De vraag: Wat is de kleur van man A's hoed, en hoe weet hij dat?

Het antwoord: Klik hier!

Zoek de Zebra ★★★

Puzzel

Er zijn 5 huizen naast elkaar, elk huis heeft een unieke kleur, en elke eigenaar is van een andere nationaliteit. Elke eigenaar heeft een verschillend huisdier, drinkt een ander drankje, en heeft een ander beroep. De Engelsman woont in het rode huis, de Zweed heeft een hond, en de Deen drinkt thee. Het groene huis staat links van het witte huis. In het groene huis wordt koffie gedronken. De postbode heeft vogels. De brandweerman woont in het gele huis. In het middelste huis wordt melk gedronken. De Noor woont in het meest linkse huis. De bakker woont in het huis naast het huis met katten. De brandweerman woont in het huis naast het huis waar ze een paard hebben. De buschauffeur drinkt limonade. De Duitser is loodgieter. De Noor woont naast het blauwe huis. In het huis naast het huis waar de bakker woont, wordt water gedronken. Eén van de bewoners heeft een zebra.

De vraag: Wie bezit de zebra?

Het antwoord: Klik hier!

Kubus-Kruipers ★★★

Op de planeet Gnirica groeit de bijzondere kubusplant (cubus vulgaris gniricae), zie de onderstaande afbeelding.

Puzzel

Op de perfect kubusvormige bloem van deze plant leeft het kubusbeestje (ambulator cubi gniricae). Dit beestje wordt onderaan de bloem geboren (punt A), en zijn hele leven loopt het beestje langs de zijden van de kubusvormige bloem. Hij loopt telkens een hele zijde in één jaar, en aangekomen in een hoekpunt kiest hij een nieuwe richting (hij kan dus ook weer teruglopen). Zodra het kubusbeestje de top van de kubusvormige bloem bereikt (punt B), sterft hij. Kubusbeestjes worden dus minimaal drie jaar oud.

De vraag: Hoe oud worden kubusbeestjes gemiddeld?

Het antwoord: Klik hier!

Kleurrijke Kabouters ★★★

Puzzel

In een afgelegen donker bos leeft een bevolking van hoog-intelligente kabouters. De kabouters lijken allemaal op elkaar, maar onderscheiden zich in het feit dat ze of een blauw mutsje of een rood mutsje dragen. Frappant is dat geen van de kabouters weet wat voor kleur mutsje hij of zij draagt. Over de kleur van de mutsjes mag namelijk niet gesproken worden, en er zijn ook geen spiegels in het bos. De kabouters weten echter wel dat er ten minste één kabouter is met een rood mutsje.

Eens per eeuw wordt er gedurende een bepaalde tijd van het jaar dagelijks een groots feest georganiseerd, waar aanvankelijk alle kabouters aanwezig zijn. Echter, dit feest is alleen bedoeld voor kabouters met blauwe mutsjes. Kabouters met rode mutsjes worden geacht zodra ze weten dat ze een rood mutsje dragen, de volgende dag niet meer op het feest te verschijnen.

De vraag: Na hoeveel dagen waren er op het laatstgehouden feest geen kabouters met rode mutsjes meer op het feest, als je weet dat er toen 250 kabouters met een rood mutsje waren en 150 kabouters met een blauw mutsje?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: De kabouters willen een snellere manier om de kabouters met rode mutsjes van de kabouters met blauwe mutsjes te scheiden, hoe kunnen de kabouters dat doen?

Een hint: Klik hier!

Nog een antwoord: Klik hier!

Piraten Poen ★★★

Puzzel

Een piratenschip verovert 1000 goudstukken. De poen moet verdeeld worden over de vijf piraten op het schip: 1, 2, 3, 4 en 5 in volgorde van rang. De piraten hebben de volgende belangrijke eigenschappen, ze zijn:

 • oneindig slim,
 • bloeddorstig, en
 • gretig.

Startende bij piraat 5, mogen ze ieder een voorstel doen voor het verdelen van de poen. Elk voorstel kan worden geaccepteerd als een meerderheid van de piraten het met het voorstel eens is. Wordt het voorstel echter niet geaccepteerd, dan wordt de piraat die het voorstel deed overboord gegooid, en mag de volgende in rang een voorstel doen...

De vraag: Welk voorstel moet piraat 5 doen (zonder van boord te worden gegooid)?

Het antwoord: Klik hier!

Dubbel Doosje ★★★

Puzzel

Iemand laat je twee doosjes zien, en hij vertelt erbij dat er in één van de twee doosjes twee keer zo veel zit als in het andere doosje, maar hij vertelt niet welk doosje dat is. Vervolgens laat hij je één van de twee doosjes uitkiezen, hij maakt het doosje open, en er blijkt 10 euro in te zitten. Vervolgens geeft hij je de kans om alsnog voor het andere doosje te kiezen (en dus de tien euro uit het eerste doosje te laten schieten), want misschien zit er in dat andere doosje wel twee keer zo veel.

De vraag: Kun je het beste voor dat andere doosje kiezen, of kun je beter bij je oorspronkelijke keuze blijven?

Een hint: In een situatie waarbij je tien euro hebt, en je zou deze met een kans van een 1/2 kunnen verdubbelen, of met een kans van eveneens een 1/2 kunnen halveren, dan verwacht je gemiddeld 1/2 * 20 euro + 1/2 * 5 euro = 12 1/2 euro over te houden (dus 2,50 euro extra te hebben)!...

Het antwoord: Klik hier!

Het Truel ★★★

Puzzel

Op een vroege morgen komen drie rivalen op een open plek in het bos bijeen om een geschil te beslechten met het pistool. Een soort duel dus, maar dan van drie personen A, B en C. De spelregels zijn als volgt:

 • Er wordt geloot wie het eerste, tweede en derde schot mag lossen.
 • Vervolgens zal er voortdurend in dezelfde volgorde gevuurd worden tot er nog maar één persoon in leven is.
 • Ieder mag zelf beslissen op wie geschoten wordt.
 • Ieder weet dat A in 100%, B in 80% en C in 50% van alle gevallen dodelijk raak schiet.
 • Ieder kiest de beste strategie.
 • Niemand wordt gedood door een verdwaald schot.

De vraag: Wie heeft de grootste kans om het duel te overleven, en hoe groot is die kans precies?

Het antwoord: Klik hier!

Veertien Vijftien ★★★★

Hieronder zie je een vierkant met vijftien genummerde, schuifbare blokjes en een lege plaats in de rechterbenedenhoek. De blokjes zijn in de juiste volgorde geplaatst, behalve de nummers "14" en "15", die omgewisseld zijn.


                                

De vraag: Hoe moeten de blokjes verplaatst worden zodat alle blokjes in de juiste volgorde staan, met de lege plaats wederom in de rechterbenedenhoek?

Een hint: Door te klikken op een blokje naast de lege plaats, verschuift het blokje naar de lege plaats. Door te klikken op een blokje uit dezelfde rij of kolom als de lege plaats, kun je meerdere blokjes ineens verschuiven.

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Hoe moeten de blokjes verplaatst worden zodat alle blokjes in de juiste volgorde staan, maar met de lege plaats in de linkerbovenhoek (zie hieronder)?

 123
4567
891011
12131415

Nog een antwoord: Klik hier!

Kokosnoten Kraken ★★★★

Puzzel

Vijf matrozen overleven een schipbreuk en zwemmen naar een klein eiland waar ze alleen een kokosnotenboom en een aap aantreffen. De matrozen verzamelen alle kokosnoten en leggen ze in een stapel onder de boom. Uitgeput besluiten ze om pas de volgende ochtend de kokosnoten te verdelen.

Om een uur 's nachts wordt de eerste matroos wakker. Hij realiseert zich dat hij de anderen niet kan vertrouwen en besluit zijn deel alvast te nemen. Hij verdeelt de kokosnoten in vijf gelijke stapels, maar houdt daarbij een kokosnoot over. Hij geeft die kokosnoot aan de aap, verbergt zijn eigen kokosnoten (één van de vijf stapels), en plaatst de rest van de kokosnoten (de andere vier stapels) terug onder de boom.

Om twee uur 's nachts wordt de tweede matroos wakker. Zich niet bewust van het feit dat de eerste matroos zijn deel al heeft weggenomen, verdeelt ook hij de kokosnoten in vijf gelijke stapels en houdt daarbij ook een kokosnoot over, die hij aan de aap geeft. Dan verbergt hij zijn kokosnoten (één van de vijf stapels), en plaatst de rest van de kokosnoten (de andere vier stapels) terug onder de boom.

Om drie, vier en vijf uur 's nachts worden achtereenvolgens de derde, vierde en vijfde matroos wakker en voeren dezelfde handelingen uit als de eerste twee matrozen.

's Morgens, als ze opstaan, proberen ze allemaal zo onschuldig mogelijk te kijken. Geen van de matrozen maakt een opmerking over de gekrompen stapel kokosnoten, en geen van hen besluit om eerlijk te zijn en toe te geven dat hij zijn deel al genomen heeft. Ze verdelen de kokosnoten voor de zesde maal in vijf gelijke stapels en houden daarbij alweer een kokosnoot over, die ze aan de aap geven.

De vraag: Wat is de kleinste hoeveelheid kokosnoten waaruit de oorspronkelijke stapel kan hebben bestaan?

Het antwoord: Klik hier!

Cijfers en Punten ★★★★

Puzzel

Dit is een beroemd probleem uit 1882 waarbij voor de beste oplossing een prijs van $1000 werd uitgeloofd. De opgave is om de zeven cijfers 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0 en acht punten zodanig te rangschikken dat een optelling het getal 82 zo dicht mogelijk benadert. Elk van de cijfers mag slechts eenmaal gebruikt worden. De punten mogen op twee manieren worden gebruikt: als decimaalteken (op zijn Engels dus!) en als symbool voor een repeterende breuk. Bijvoorbeeld: de breuk 1/3 mag als

  .
. 3

geschreven worden. De punt boven de drie geeft aan dat dit cijfer eindeloos herhaald wordt. Als je een groep cijfers wilt herhalen, worden er twee punten gebruikt: één om het begin van het repeterende deel aan te geven en één voor het eind ervan. De breuk 1/7 mag dus als

  .         .
. 1 4 2 8 5 7

worden geschreven. Merk op dat '0.5' wordt geschreven als '.5'.

De vraag: Hoe dicht kun je op deze manier bij het getal 82 komen?

Het antwoord: Klik hier!

Deze website maakt gebruik van cookies. U geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, bekijk dan ons cookiebeleid.